SocialCMS demonstratie

Voorwaarden

De SocialCMS-demonstratie wordt u aangeboden door Procurios. Met het gebruik van deze demonstratie-omgeving aanvaart u het volgende:

  • Dagelijks resetten wij de demonstratie-omgeving;
  • Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat beschrijvingen en uitleg over ons systeem onvolledig en/of onjuist zijn. Procurios kan op geen enkele mogelijkheid instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie;
  • Procurios aanvaart geen aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website. Procurios is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of activiteiten die worden ondernomen op basis van de SocialCMS-demonstratie;
  • Procurios behoudt zich te allen tijde het recht voor om delen van de SocialCMS-demonstratie c.q. de demo-website zelf te verwijderen en/of te wijzigen zonder hiervan derden op de hoogte te stellen;
  • Procurios verschaft de inhoud van de SocialCMS-demonstratie in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garanties of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, beschikbaarheid, bereikbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins;
  • Procurios is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de SocialCMS-demonstratie;
  • Procurios is niet verantwoordelijk voor aan de SocialCMS-demonstratie gekoppelde bestanden van derden, geplaatste teksten of links naar externe websites. Procurios is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de SocialCMS-demonstratie website, ook is Procurios niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de op deze site vermelde content.

Inloggegevens

Website
Bezoek de website die u kunt beheren:

Open website

Beheer
Open de beheeromgeving (backend):

Open beheer

Hier kunt u inloggen met de volgende gegevens:

  • Gebruikersnaam / wachtwoord:
    demo / demo